T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar