T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  


Inflables itinerants, inflables permanents, inflables publicitàris, inflables lúdics, inflables monocapa i bicapa.

El disseny en tres dimensions i l'aplicació d' una tecnologia provada ens permet la realització de construccions inflables fàcilment transportables que destaquen per lleugeres i adaptables a múltiples usos. Construcció d’inflables itinerants per exposicions, actes esportius, campanyes publicitàries y tota mena d’actes públics. 

Construcció de inflables permanents que redueixen despeses que permeten cobrir grans llums a preus molt reduïts. Construcció de figures inflables que són objectes onírics per a la vida real.