T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  

Estructures Metàl·liques

Càlcul i fabricació d’estructures metàl·liques, treballs en acer i en acer inoxidable

Càlcul, optimització, fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques i components especials. Estructures per tensoestructures, estructures especials, estructures corbades,estructures articulades, desenvolupament de projectes singulars. Soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura alumini i soldadura inoxidable.