T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  

Història TP Arquitectura Construcció TèxtilHistòria TP Arquitectura i Construcció Tèxtil

Experiència i rigor. 30 Anys d’innovació en Construcció Tèxtil.

TP Arquitectura i Construcció Tèxtil porta 30 anys millorant instal·lacions, renovant la maquinaria i per damunt de tot buscant cada dia donar mes valor afegit al seu producte, per tal que resulti mes funcional, estètic, perdurable i reutilitzable.  Al llarg d’aquest temps hem estat partícips d’un canvi espectacular tant en el càlcul, en el disseny i els sistemes constructius tant en les superfícies tesades com en les neumàtiques. 

Als seus inicis,fonamentalment el manufacturat principal era la costura, a dia d’avui, bàsicament només s’empra la soldadura. Des de la concepció, en cada projecte, tot el procés a quedat sotmès a un procediment informatitzat que inclou el tall de tots els elements siguin tèxtils o metàl·lics, aconseguint així productes de la màxima precisió i resultat. 

Actualment TP Arquitectura i Construcció Tèxtil te capacitat per poder produir al voltant dels 70.000 metres cuadrats anuals. Endemés, hem incorporat la construcció pròpia dels elements estructurals o parts metàl·liques per tal que cap detall quedi a l’atzar.