T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  

Textile architecture: Sheltered areas with unlimited creative possibilities.