T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  

Gran Format

Arquitectura tèxtil de gran format, arquitectura tèxtil aïllada, arquitectura tèxtil adossada. Membranes tesades.

L’arquitectura tèxtil de gran format, tant si es aïllada com si es adossada, amb les seves superfícies de doble curvatura, crea i transforma espais, per tal d’acollir qualsevol activitat. Assessorem i donem suport tècnic en el procés creatiu aportant els càlculs i la nostra experiència en la creació d’espais oberts o tancats.


Arquitectura tèxtil per us públic. Arquitectura tèxtil dedicada a l’oci.  Arquitectura tèxtil per la restauració.  Arquitectura tèxtil per la industria. Solucions adaptades a cada sector i necessitat. Membranes tensades per ombra, opaques, traslluïdes, transparents.