T&P Construcció Tèxtil: projectes d'arquitectura tèxtil i protecció solar  

Cúpules TP Arquitectura

Arquitectura tèxtil i malles espaials, cúpules lleugeres de gran bellesa i resistència.

Les cúpules, ja siguin monocapa o bicapa, resulten una solució lleugera per a cobertes de grans, mitjanes i petites dimensions. La simbiosis entre  la arquitectura tèxtil i les malles espaials, dona com  resultat cobertes de geometria agradable i adaptable, altament resistents, autoportants i en funció de la seva forma, amb poca repercussió sobre els elements de suport.